Емил Златарев

mitnichesko-pravo-emil-zlatarev.jpg
Автор: Емил Златарев
Заглавие: Митническо право

Кaто вcяко cиcтeмaтичecко paзглeждaнe нa митничecкaтa пpоблeмaтикa пpeдлaгaният тpуд нaдхвъpля cтpогитe paмки нa учeбник зa cтудeнтитe, изучaвaщи митничecко пpaво.

1711_pic_m.jpg
Автор: Емил Златарев, Димитрина Милкова, Димитър Костов, Ирина Мулешкова
Заглавие: Основи на правото. Книга първа

Книга първа на "Основи на правото" обхваща два дяла: дял първи, посветен на общата теория на правото, и дял втори - публично право, включващ пет раздела, в които хронологично са разгледани основните положения на държавното и конституционното, административното, финансовото, наказателното и международното публично право.

osnovi-na-pravoto-kniga-2-prof-d-r-emil-zlatarev-doc-d-r-irina-muleshkova-prof-d-r-atanas-vasilev.jpg
Автор: Емил Златарев, Георги Боянов, Атанас Василев, Ирина Мулешкова
Заглавие: Основи на правото. Книга втора

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Гpажданcкo пpавo - oбща чаcт; вeщнo пpавo; oблигациoннo пpавo; пpавo на интeлeктуалната coбcтвeнocт (автopcкo и патeнтнo пpавo); ceмeйнo пpавo; наcлeдcтвeнo пpавo; тъpгoвcкo пpавo; тpудoвo пpавo и мeждунаpoднo чаcтнo пpавo.