Емилия Колева

-практика.jpg
Автор: Димитър Митев, Емилия Колева
Заглавие: Касационна практика по административнонаказателни дела на Софийски градски съд 2003-2005