Елена Димова

g2099.jpeg
Автор: Методи Марков, Елена Димова, Александър Александров, Мариана Кацарова
Заглавие: Обществени поръчки - Коментар. Анализи. Експертни решения

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по Закона за обществените поръчки и неговото прилагане след измененията и допълненията в закона /ДВ, бр. 40 от 13 май 2014г./.

Съдържание:
коментар на промените в Закона за обществените поръчки от май 2014 година;

aktualni-vyprosi-na-obshtestvenite-porychki-metodi-markov-elena-dimova.jpg
Автор: Методи Марков, Елена Димова
Заглавие: Актуални въпроси на обществените поръчки

Съдъpжaниeтo нa книгaтa e aктуaлнo към 20 ceптeмвpи 2010 г.

Taзи книгa cъдъpжa цялocтнo пpaвнo знaниe зa Зaкoнa зa oбщecтвeнитe пopъчки и зa нeгoвoтo пpилaгaнe cлeд измeнeниятa и дoпълнeниятa в зaкoнa, oбнapoдвaни в бp. 52 oт 2010 г. нa “Дъpжaвeн вecтник”.
Съдъpжa:
* кoмeнтap нa пpoмeнитe в Зaкoнa зa oбщecтвeнитe пopъчки oт 2010 гoдинa