Евгени Стоянов

85.jpg
Автор: Евгени Стоянов
Заглавие: Предварително изпълнение на индивидуални административни актове

Проблемите на изпълнението на индивидуалните административни актове винаги са представлявали интерес за административноправната наука и практика. Този интерес е обусловен от множество фактори, сред които най-важни са икономическите и социалните промени в Република България, които настъпиха след 1989 г.

nakazatelno-izpylnitelno-pravo-evgeni-stoianov.jpg
Автор: Евгени Стоянов
Заглавие: Наказателно-изпълнително право