Д-р Павлина Панова

144305z.jpg
Автор: д-р Павлина Панова
Заглавие: Европейската заповед за арест

Трудът е първата цялостна теоретична разработка на института на Европейската заповед за арест (ЕЗА).

evropejskata-zapoved-za-arest-i-sydebnata-praktika-d-r-pavlina-panova.jpg
Автор: Д-р Павлина Панова
Заглавие: Европейската заповед за арест и съдебната практика

Пpepaбoтeнo и дoпълнeнo издaниe