Добринка Чанкова

g2720.jpeg
Автор: Добринка Чанкова
Заглавие: Възстановителното правосъдие. Сравнителноправен анализ

През последните десетилетия една нова идея привлече вниманието на теоретиците, политиците и практиците на наказателното правосъдие - идеята за възстановителното правосъдие.