Димитър Митев и Петър Кошничарски - съставители

50_b.jpg
Автор: Димитър Митев и Петър Кошничарски - съставители
Заглавие: 102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

Сборникът включва три части – въведение, решения на ВАС по данъчни и митнически дела и предметен показалец.