Димитър Иванов

g4466.jpeg
Автор: Димитър Иванов
Заглавие: Особеният залог в българското право

Предмет на анализ в настоящия труд е цялостната концепция за режима на особения залог като вид обезпечително средство, служещо за бързо и ефективно събиране на вземанията на кредиторите.

80.jpg
Автор: Деян Николов, Димитър Иванов
Заглавие: Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ

Настоящото луксозно издание представлява и систематизация на съдебната практика постановена в рамките на изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ. Освен нея, в сборника са включени и разпоредби и решения по ДОПК, ТЗ и др., които са свързани с гражданското изпълнително производство.

g281.jpeg
Автор: Георги Янков, Димитър Иванов, Радка Ценова, Христина Дончева, Блага Благоева-Танева, Ивка Некова, Йонко Колев
Заглавие: Политология