Димитрина Милкова

1711_pic_m.jpg
Автор: Емил Златарев, Димитрина Милкова, Димитър Костов, Ирина Мулешкова
Заглавие: Основи на правото. Книга първа

Книга първа на "Основи на правото" обхваща два дяла: дял първи, посветен на общата теория на правото, и дял втори - публично право, включващ пет раздела, в които хронологично са разгледани основните положения на държавното и конституционното, административното, финансовото, наказателното и международното публично право.