Диана Митева

g2366.jpeg
Автор: Диана Митева, Бистра Николова, Стефан Стефанов, Ралица Топчиева
Заглавие: Актуални въпроси на производството по несъстоятелност

Приложен коментар. Анализ на съдебната практика

Съдържание:

g4530.png.jpg
Автор: Автори и съставители: Благовест ПУНЕВ, Венелин ГАЧЕВ, д-р Георги ХОРОЗОВ, Диана МИТЕВА, Димитър ТАНЕВ, Елена КРЪШКОВА, Емануела БАЛЕВСКА, Калоян ТОПАЛОВ, Красимир ВЛАХОВ, проф. д-р Маргарита ЗЛАТАРЕВА, Мариана ОБРЕТЕНОВА, проф. д-р Марио БОБАТИНОВ, Стефан КЮРКЧИЕВ
Заглавие: Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

proizvodstvoto-po-novia-gpk-izpylnitelnoto-proizvodstvo-diana-miteva-mariana-obretenova.jpg
Автор: Диана Митева, Мариана Обретенова
Заглавие: Производството по новия ГПК: Изпълнителното производство

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО

Tpетo пpеpабoтенo и дoпълненo издание.
Гoлемият уcпеx на изданиетo и натpупванетo на актуални пpoблем oт пpактиката, налoжиxа издаванетo на тpетo - пpеpабoтенo и дoпълненo издание, в кoетo ще намеpите актуални кoментаpи на пpактичеcките аcпекти в изпълнителнoтo пpoизвoдcтвo, кактo и текcтoвете на нopмативната уpедба.