Диана Маринова

g2592.jpeg
Автор: Диана Маринова
Заглавие: Договорът за международна търговска продажба на стоки

Книгата е посветена на най-често срещания договор в международната търговия - договорът за международна търговска продажба на стоки. Анализирана е правната му уредба във Виенската Конвенция и ИНКОТЕРМС, както и в отделни национални законодателства.