Деян Николов

80.jpg
Автор: Деян Николов, Димитър Иванов
Заглавие: Изпълнително производство по ГПК и ЗОЗ

Настоящото луксозно издание представлява и систематизация на съдебната практика постановена в рамките на изпълнителното производство по ГПК и ЗОЗ. Освен нея, в сборника са включени и разпоредби и решения по ДОПК, ТЗ и др., които са свързани с гражданското изпълнително производство.