Денчо Славов

g2952.jpeg
Автор: Денчо Славов
Заглавие: Конкурентно право

В тази книга са систематизирани въпросите на конкурентното право в България. Авторът разглежда общите теоретични въпроси за мястото на конкурентното право в системата на правото и връзката между европейското и националното конкурентно право.