Даниел Вълчев

g2399.jpeg
Автор: Даниел Вълчев
Заглавие: Лекции по обща теория на държавата. Част 1

Юридическото изследване на държавата няма за задача да достигне до знание за държавата като факт от социалната действителност. То не се опитва и да легитимира държавата като създаде теории, които да служат за оправдаване или за критика на съществуващата държава.

1196.jpg
Автор: Даниел Вълчев
Заглавие: Валидност и легитимност в правото

Проблемът за валидността в правото е един от най-интересните и най-дискутираните проблеми в съвременния правнофилософски и правнотеоретичен дебат. Причината за това е обстоятелството, че той опира до основни въпроси в правната философия и правната теория и е свързан със самото понятие за право.

studii-po-istoria-na-evropejskata-filosofia-na-pravoto-daniel-vylchev.jpg
Автор: Даниел Вълчев
Заглавие: Студии по история на европейската философия на правото

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

Книгaтa cъдържa чeтири oтдeлни cтудии:

* Учeниeтo нa Ариcтoтeл зa cпрaвeдливocттa в прaвoтo
* Жaн Бoдeн и aкcиoмaтa зa cувeрeнитeтa нa държaвaтa
* Прoблeмитe зa cвoбoдaтa и влacттa в "Oбщecтвeния дoгoвoр" нa Pуco
* Прeдмeтът нa прaвнoтo пoзнaниe в чиcтoтo учeниe зa прaвoтo нa Xaнc Кeлзeн