Даниела Фесчиян

g2151.jpeg
Автор: Автори: Стоян Стоянов, Снежана Башева, Даниела Фесчиян
Заглавие: Банково счетоводство

Учебникът по банково счетоводство е предназначен за студентите от всички специалности в бакалавърска и магистърска степен, които изучават дисциплината Счетоводство и с учебната програма по дисциплината Счетоводство на банките.