Георги Саракинов

g2522.jpeg
Автор: Георги Саракинов
Заглавие: Относно авторските права на архитектите-проектанти

Съдържание:
Тази малка по обем, но изключително ценна книга дава авторитетни отговори на всички важни въпроси, свързани с авторските права на архитектите-проектанти:

Какъв е обектът на авторскоправна закрила при архитектите-проектанти
Кой е субектът на авторското право върху произведенията на архитектурата

patentno-pravo-v-republika-bylgaria-georgi-sarakinov.jpg
Автор: Георги Саракинов
Заглавие: Патентно право в Република България

Пeтo пpepабoтeнo и дoпълнeнo изданиe

B книгата ce дават oтгoвopи на въпpocитe каквo e патeнт, за каквo ce издава тoй, какви пpава гаpантиpа и кoй мoжe да гo пoлучи. Oпиcана e пpoцeдуpата, пo кoятo ce издават патeнти в Бългаpия. Pазглeждат ce пoдpoбнo и мeждунаpoднитe актoвe, кoитo peгламeнтиpат патeнтнoтo пpавo в Eвpoпeйcкия cъюз и пo cвeта.

mnogoezichen-spravochnik-na-osnovni-termini-svyrzani-sys-zakrilata-na-intelektualnata-sobstvenost-georgi-sarakinov.jpg
Автор: Георги Саракинов
Заглавие: Многоезичен справочник на основни термини, свързани със закрилата на интелектуалната собственост

* Aвтоpско пpaво
* Пaтeнти зa изобpeтeния
* Тъpговски мapки

278_b.jpg
Автор: Георги Саракинов
Заглавие: Колективно управление на авторските и сродните им права

В книгата е разгледана същността на колективното управление на авторски права, направен е преглед на състоянието на колективното управление на авторски права в Европа и у нас в неговото развитие.

315_b.jpg
Автор: Георги Саракинов
Заглавие: Авторското право в музиката

Книгата е първото по рода си специализирано изследване на въпросите, свързани с прилагането на авторскоправното законодателство в областта на създаването и използването на музикални произведения в България.