Галина Тонева

g4580.jpeg
Автор: Галина Тонева
Заглавие: Европейската прокуратура и Българското наказателно право

Настоящото издание има интердисциплинарен характер. То ще бъде полезно и за специалистите в областта на материалното наказателно право и на наказателния процес. Ще бъде от полза и на студентите по право, които вече са решили да се посветят на наказателното правораздаване.