Вълчин Даскалов

g2118.jpeg
Автор: Вълчин Даскалов
Заглавие: Правна закрила на миноритарните съдружници и акционери в капиталови дружества

НЕ Е НАЛИЧНА