Владимир Петров

-право-modus-studendi-360x500.jpg
Автор: Владимир Петров, Методи Марков
Заглавие: Вещно право

Поредното девето издание на помагалото e актуализирано и допълнено. То следва период, през който бяха приети поредица от тълкувателни решения на Върховния касационен съд по въпроси, отнасящи се до вещното право – придобиването по давност, отношенията между съсобственици, исковете за собственост.