Веселин Петров

g2461.jpeg
Автор: Веселин Петров
Заглавие: Приемане на наследство

Тя е първото в българската правна литература изследване за приемането на наследство и е посветена на въпросите, които този класически институт на наследственото право поставя при действащия Закон за наследството.