Веселин Вучков и Гергана Маринова

-процес-схеми-и-таблици-5-360x500.jpg
Автор: Веселин Вучков и Гергана Маринова
Заглавие: Наказателен процес. Схеми и таблици

Петото издание на учебното пособие е съобразено с тематичния план по дисциплината наказателно-процесуално право, изучавана в юридическите факултети, Академията на МВР и други висши училища.