Веселина Манева

80.jpg
Автор: Веселина Манева
Заглавие: Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза

Предмет на настоящото изследване са въпросите, свързани със закрилата на правата на интелектуална собственост, и механизмът на правно регулиране на отношенията, възникнали по повод нейните обекти.