Венцеслав Бондиков

148218z.jpg
Автор: Венцеслав Бондиков
Заглавие: Манипулация и социална комуникация

Често пъти манипулацията е не само неизбежен, но и необходим елемент от комуникацията. Но това съвсем не означава, че в процеса на общуване с другите хора ние се стремим да манипулираме непрекъснато.