Венелин Ганев

obsta teoria pravo.JPG
Автор: Венелин Ганев
Заглавие: Курс по обща теория на правото. Увод. Методология на правото.

Фототипно издание