Величко Руменчев - съставител

Antologia 2.JPG
Автор: Величко Руменчев - съставител
Заглавие: Антология на ораторската реч III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. Книга втора. Оратори на Древна Гърция и Рим
Antologia 1.JPG
Автор: Величко Руменчев - съставител
Заглавие: Антология на ораторската реч III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. Книга първа. Древен Изток. Оратори от епоса