Васил Тодоров

g2735.jpeg
Автор: Васил Тодоров
Заглавие: Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация

Настоящото изследване има за предмет анализ на характеристиките на правното явление придобиване на контрол върху предприятия или части от тях като форма на концентрация между предприятия.