Васил Пандов и др.

g2672.jpeg
Автор: Николай Натов, Боряна Мусева, Васил Пандов и др.
Заглавие: Регламентът Брюксел II A. Коментар

При написването на този Коментар са взети предвид съществуващите досега разработки в науката по международно частно право в държавите - членки на ЕС, практиката на Съда на Европейските общности /сега Съд на Европейския съюз/, отделни решения на правораздавателни органи на държави-членки.