Валери Стефанов

magareta.jpg
Автор: Валери Стефанов
Заглавие: Изгубените магарета

Съдържание:
Сянката на магарето
Animal Messianum
За разказите
Свитък I
Единадесет въпроса за магарето, човека и Бога
Свитък II
Разказ на Филип за влизането с магарето и за разпъването на кръста
Свитък III
На пазар край Йерусалим
Свитък IV
Войнството на спасението
Свитък V
Проповед за лъжата и истината
Свитък VI