Валентин Петев

g2088.jpeg
Автор: Валентин Петев
Заглавие: Основи на правната философия на XXI век

В съвременното плуралистично общество, в което съществуват различни политически възгледи и етични убеждения, правото регулира динамиката на обществените отношения в рамките на институционализирани дискурси.