Валентин Брайков

g2478.jpeg
Автор: Валентин Брайков
Заглавие: Договорът за продажба - Спътник на цивилизацията

Тази книга е пътепис от една разходка в различните епохи на договора за продажба и разказ за впечатленията на развълнуван правен турист от преживяното.
Практическият смисъл на вложените усилия е заимстван от сентенцията на Йеринг, че „мечът на правосъдието се изостря върху камъка на теорията“.