Боряна Мусева - съставителство

265_b.jpg
Автор: Боряна Мусева - съставителство
Заглавие: Международно частно право – част ІІІ

1 01 С01
3. издание – към 1 октомври 2010 г.

Съставителство, въведение, анотиращи бележки, информационно приложение от Боряна Мусева.
Сборникът представя уредбата на връчването на документи, събирането на доказателства и правната помощ по дела с международен елемент.