Борис Велчев

g4451.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Обществената опасност и българското наказателно право

Обществената опасност на престъплението е централен институт в българското наказателно право още в Наказателния закон от 1896 г. Той е ключов при определяне на понятието за престъпление и при определяне на самия кръг престъпни прояви.

g3512.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Робството и българското наказателно право

В настоящата монография са разгледани съвременните аспекти на робството на базата на някои тенденции като пазарите на булки, нарастването на бедността и неграмотността, упадъкът на моралните ценности, зависимостите от кланов и икономически характер, които се зараждат в обществото и могат да се проявят твърде болезнено под ф

g2127.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Проблеми на наказателната политика в Република България

Монографията анализира различните аспекти на наказателната политика на Република България, които показват основните слабости при формирането и провеждането на държавната политика за противодействие на престъпността.

g2752.jpeg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Престъпления от частен характер

Книгата е посветена на един от слабо разработените научни проблеми на наказателното право-престъпленията от частен характер. Разгледана е тяхната история от създаването на съвременното наказателно право през 1896 година до наши дни.

-.jpg
Автор: Борис Велчев
Заглавие: Помилването по наказателното право на Република България