Борислав Йотов

g2284.jpeg
Автор: Борислав Йотов, Ивайло Ангелов
Заглавие: Интелектуалният момент на предумисъла

Правен анализ на интелектуалния момент при предумишлените престъпления.

35780.jpg
Автор: Борислав Йотов
Заглавие: Наказателно право. Обща част

"Създаването на мъдри закони предполага житейски опит, теоретични знания, ерудиция, нравствени и морално-етични добродетели. Когато всичко това е въплътено в един закон, той по-продължително време и добре ще служи на държавата, на обществото, на гражданите...