Богомил Райнов

Taifyni.jpg
Автор: Богомил Райнов
Заглавие: Тайфуни с нежни имена

- Тия жени объркаха всичко... - чувам след много време гласа на Ралф. - ...Жената е необуздана в стремежите си и непредсказуема в поведението.
- Също като мъжа - произнасям с глас, който аз самият едва долавям.