Богдан Николов

korica_front.jpg
Автор: Богдан Николов
Заглавие: Управление на предприятието

второ преработено и допълнено издание

Nikolov.JPG
Автор: Богдан Николов
Заглавие: Управление на предприятието

Искате ли да се запознаете с най-важното, което всеки ръководител на предприятие трябва да знае, така че при всяка една ситуация да може бързо да разграничи същественото от второстепенното и по този начин да вземе най-правилното решение?