Бисер Петков

g3516.png
Автор: Даниела Асенова, Мария Касърова, Бисер Петков, Катя Кашъмова, Снежана Малакова
Заглавие: Социално осигуряване - 2016

Както е традицията изданието предлага комплексно приложено знание за триединната система на социалното осигуряване през 2016 г. Книгата съдържа текстовете на основните законови и подзаконови нормативни актове. Представени са важни указания на Националния осигурителен институт и националната агенция по приходите.