Атанас Иванов

g2720.jpeg
Автор: Атанас Иванов
Заглавие: Актуални въпроси на доказването в гражданското съдопроизводство

С влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс, както и след редакциите, в теорията и практиката не закъсняха и въпросите в материята на доказването, свързани с прилагането му.

g2679.jpeg
Автор: Любен Корнезов, Атанас Иванов
Заглавие: Казуси по гражданско съдопроизводство. Том II

Настоящият том втори на сборник" Казуси по гражданско съдопроизводство" е роден от необходимостта. Интересът на читателя след излизането на том първи на " Казуси по гражданско съдопроизводство" преопредели издаването на и на този сборник.

g2098.jpeg
Автор: Атанас Иванов
Заглавие: Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

Книгата е първото цялостно изследване в българската правна литература, посветено на темата "Актове, подлежащи на касационно обжалване". След влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс в практиката възникнаха много въпроси, свързани с прилагането му.

g2197.jpeg
Автор: Любен Корнезов, Атанас Иванов
Заглавие: Казуси по гражданско съдопроизводство. Том първи

Настоящото учебно помагало съдържа казуси във връзка с подготовката на студентите по право на юридическите факултети при обучението им по гражданско съдопроизводство.

g2144.jpeg
Автор: Атанас Иванов
Заглавие: Арбитраж