Антония Методиева

g2414.jpeg
Автор: Валентина Александрова, Маргарита Чешмеджиева, Антония Методиева
Заглавие: Общинско право в схеми и определения (тестове и казуси)