Анна Станева

148924z.jpg
Автор: Анна Станева
Заглавие: Брачният договор по новия Семеен кодекс

Въвеждането на брачния договор е важна стъпка в развитието на българското семейно право. За първи път със Семейния кодекс, влязъл в сила на 01.10.2009 г., имуществените отношения между съпрузите са уредени по начин, който придава правно значение на избора и волята на страните.