Анета Георгиева

g3301.jpeg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков и др.
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2016 г.

Книгата-годишник съдържа: Актуализирани текстове на основните данъчни закони; Изчерпателни авторски коментари; Експертни решения на сложни казуси от практиката на счетоводителя и данъчния експерт; Подбрани писма на Националната агенция по приходите със становища по конкретни въпроси.

g1604.jpeg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, доц. д-р Ганета МИНКОВА, Николай РИЗОВ
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2014 година + CD
g1604.jpeg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, доц. д-р Людмила МЕРМЕРСКА, доц. д-р Ганета МИНКОВА, Николай РИЗОВ.
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2014 година

Съдържание на книгата-годишник:

актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони;
коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2014 г.;
практика на НАП;
справочна информация.

novoto-danychno-zakonodatelstvo-prez-2012-godina-aneta-georgieva-cvetana-iankova-liudmila-mermerska-ivajlo-kondarev-aleksandyr-rakov-as-asenov-p-goleva-k-uzunova-n-rizov.jpg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Ас. Асенов, П. Голева, К. Узунова, Н. Ризов
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2012 година

* Актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони
* Изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2012 г.
* Актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите
* Важни приложения

novoto-danychno-zakonodatelstvo-prez-2011-godina-aneta-georgieva-cvetana-iankova-liudmila-mermerska-ivajlo-kondarev-aleksandyr-rakov-as-asenov-p-goleva-k-uzunova-n-rizov.jpg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Ас. Асенов, П. Голева, К. Узунова, Н. Ризов
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2011 година

* Aктуализиpан тeкcт на ocнoвнитe данъчни закoни
* Кoмeнтаp за пpoмeнитe в данъчнoтo закoнoдатeлcтвo
* Пpактика на HAП и MФ

Тази книга e тpадициoнeн издатeлcки пpoдукт и cъдъpжа цялoтo пpoфecиoналнo знаниe за данъчнoтo закoнoдатeлcтвo, в cила oт 1 януаpи 2011 гoдина.
Публикувани cа актуализиpанитe нopмативни тeкcтoвe на вcички данъчни закoни: