Андрей Рождественский

Автор: Андрей Рождественский
Заглавие: Сакрални модели на културата. Перипетии на профанното въплъщаване

Сакралните култури пренасят моделните си принципи в профанното. Но самото проникване в най-малките жизнени подробности прави копията на модела амтономни и самоценни. В тази книга читателите ще намерят най-характерните жалони на самоизчерпването, с което е заредено сакралното моделиране на културата.