Ангел Калайджиев

tyrgovsko-pravo-obshta-chast.jpg
Автор: Ангел Калайджиев
Заглавие: Търговско право. Обща част

Трето преработено и допълнено издание

g6962.jpeg
Автор: Ангел Калайджиев
Заглавие: Облигационно право. Обща част
34147z.jpg
Автор: Ангел Калайджиев, Борислав Белазелков, Весела Станчева, Георги Димитров, Димитър Марков, Мария Йорданова
Заглавие: Електронният документ и електронният подпис. Правен режим

Настоящото издание е подготвено от работната група на Центъра за изследване на демокрацията, изготвила законопроекта за електронния документ и електронния подпис и участвала в подготовката на подзаконовите нормативни актове.

-на-ТЗ-Книга-1.jpg
Автор: Огнян Герджиков, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Таня Бузева, Александър Кацарски
Заглавие: Коментар на Търговския закон. Кн. 1: чл. 1-112. Второ основно преработено издание