Александър Шурбанов

60596z.jpg
Автор: Александър Шурбанов
Заглавие: Поетика на английския ренесанс

Книгата „Поетика на английския ренесанс" се състои от три раздела.