Александър Раков и др.

g3301.jpeg
Автор: Анета Георгиева, Цветана Янкова, людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков и др.
Заглавие: Новото данъчно законодателство през 2016 г.

Книгата-годишник съдържа: Актуализирани текстове на основните данъчни закони; Изчерпателни авторски коментари; Експертни решения на сложни казуси от практиката на счетоводителя и данъчния експерт; Подбрани писма на Националната агенция по приходите със становища по конкретни въпроси.