Александър Кацарски

aktualni-promeni-v-tyrgovskoto-pravo-aleksandyr-kacarski.jpg
Автор: Александър Кацарски
Заглавие: Актуални промени в търговското право

* Tъргoвcки закoн
* Закoн за кoрпoрациитe
* Прилoжeн кoмeнтар

-на-ТЗ-Книга-1.jpg
Автор: Огнян Герджиков, Ангел Калайджиев, Камелия Касабова, Таня Бузева, Александър Кацарски
Заглавие: Коментар на Търговския закон. Кн. 1: чл. 1-112. Второ основно преработено издание