Александър Иванов

g2363.jpeg
Автор: Рая Илиева, Александър Иванов
Заглавие: Курс по търговски сделки и несъстоятелност

ИЗЧЕРПАНО ЗАГЛАВИЕ

"Курс по търговски сделки и несъстоятелност" е предназначен преди всичко за студенти от специалност "Право", като има за цел да ги подпомогне при усвояване на материята на търговските сделки и несъстоятелността.

346_b.jpg
Автор: Александър Иванов
Заглавие: Прехвърляне на вземания

Предмет на изследване в книгата е институтът на прехвърляне на вземания в материалноправен аспект. Особено внимание е обърнато на въпросите, свързани с прехвърлянето на бъдещи вземания, глобалната и частичната цесия, обема на прехвърляните права, правното положение на длъжника и др.