Александър Еленков

g2429.jpeg
Автор: Ангел Ангелов, Лозан Панов, Александър Еленков, Асен Дюлгеров, Атанаска Дишева, Мария Казанджиева, Соня Янкулова, Теодора Николова, Юлия Ковачева
Заглавие: Административнопроцесуален кодекс - Систематичен коментар. Проблеми в правоприлагането. Анализ на съдебната практика

Изданието се посвещава на 100-годишнината от създаването на Върховния административен съд. То съдържа цялостен систематичен коментар на Административнопроцесуалния кодекс с изчерпателен анализ на съдебната практика.

komentar-na-administrativnoprocesualnia-kodeks-aleksandyr-elenkov-prof-d-r-kino-lazarov-prof-emilia-kyndeva.jpg
Автор: Александър Еленков, проф. д-р Кино Лазаров, проф. Емилия Къндева
Заглавие: Коментар на Административнопроцесуалния кодекс

Книгaтa cъдъpжa комeнтap нa Админиcтpaтивнопpоцecуaлния кодeкc. Стpуктуpaтa нa комeнтapa cъотвeтcтвa нa cъдъpжaниeто нa кодeкca. Зa улecнeниe нa читaтeлитe в кpaя e помecтeн и aктуaлният тeкcт нa АПК, който влeзe в cилa нa 12.07.2006 г.