Адолф Пренс

g3005.jpeg
Автор: Адолф Пренс
Заглавие: Престъпност и репресия

Научен труд, целящ да привлече вниманието на законодателя върху важните въпроси, свързани с с престъпността.