Автори и съставители на книгата са Благовест Пунев