Автори: Живко Сталев

g554.jpeg
Автор: Автори: Живко Сталев, Ружа Иванова, Огнян Стамболиев, Анелия Мингова, Валентина Попова
Заглавие: Българско гражданско процесуално право

Настоящото издание е деветото поред, но е първото, което е създадено по новия ГПК. То стана необходимо след влизане в сила на новия ГПК, което наложи актуализиране на материята съобразно новата уредба. В него е анализирана и вече натрупалата се съдебна практика по действащия ГПК.